mikulasnovyZnáma trojica – čert, anjelik a Mikuláš, priletela z ďaleka za rusovskými deťmi presne šiesteho decembra. A navyše, nepriniesli so sebou iba hromadu sladkých balíčkov, ale tiež milé predstavenie, počas ktorého zlomyseľný čert prekabátil dobráka Mikuláša…

Podujatie už tradične organizovala Mestská časť Bratislava – Rusovce v spolupráci s OZ Rusovčan, ktoré predstavenie pre detičky sponzorovalo. Do kultúrnej sály miestneho úradu zavítal Mikuláš spolu so svojimi dvomi vernými asistentmi a tí našim najmenším spoluobčanom vyčarovali úsmevy na tvárach. „Prišli sme z ďaleka, pretože sme počuli, že vraj tu býva najviac poslušných detí v širokom okolí,“ vysvetlila známa postavička v červenom oblečení a s bielou bradou na tvári. V priebehu približne dvoch hodiniek si deti následne pozreli predstavenie, počas ktorého najskôr spolu so zlým čertom pripravili čarovný nápoj, ktorý Mikuláša uspal. Keď si ale uvedomili, že spravili zle nedobre a možno tak nedostanú žiadne sladkosti, spolu s anjelikom Mikuláša zobudili hlasným pokrikom. Nuž a ten im za odmenu, pretože mu pomohli vstať, rozdal chutné balíčky.