Oznamujeme, že správca komunikácie, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, bude v dňoch  od 18.8.2017 , do 23.8.2017 (v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod.), asfaltovať povrch ulice Balkánska, a to postupne v oboch smeroch. Teda od ulice Maďarská, až po kostol sv. Víta. Uvedený úsek bude vyznačený dočasným dopravným značením a v čase špičky riadený políciou. Žiadame obyvateľov a vodičov o zvýšenú pozornosť na tomto úseku. Ďakujeme za pochopenie.