Miestny úrad

/Miestny úrad

Ustanovujúce zasadanie MZ

Pozývame na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, od 14:00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

3. decembra 2018|

Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách

Stop násiliu na ženách.

14. novembra 2018|

Výsledky komunálnych volieb

Prinášame zhrnutie komunálnych volieb 2018.

13. novembra 2018|

Rekonštrukcia chodníka na Balkánskej ulici

Oznamujeme vám, že Magistrát hl. mesta BA s Generálnym investorom Bratislavy začína od 8.11.2018 rekonštruovať chodník od Krátkej Keltskej až po Gaštanovú alej na Balkánskej ulici.

9. novembra 2018|

Septembrové rokovanie MZ

Posledné rokovanie súčasného poslaneckého zboru, pred koncom volebného mandátu, po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Konalo sa 25. 9., [...]

1. októbra 2018|

Mimoriadne rokovanie o UPZ

Poslanci sa 18.9., v plnom počte, pod vedením starostu Dušana Antoša, stretli na mimoriadnom rokovaní, aby sa opätovne venovali téme – Zóna sever. Tentokrát už iba formálne. 

20. septembra 2018|

Mimoriadne rokovanie v lete

Poslanci sa stretli na mimoriadnom rokovaní v posledný júlový deň, pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnený bol [...]

1. augusta 2018|

Júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva

Tentokrát viedol zasadanie vicestarosta Radovan Jenčík, pretože starosta Dušan Antoš bol vopred ospravedlnený pre neprítomnosť. Rovnako tak poslanec Karácsony.

30. júna 2018|

Mimoriadne rokovanie v máji

Poslanci MZ Ba – Rusovce sa zišli počas mimoriadneho rokovania vo štvrtok 26.5. 2018. Zasadanie viedol starosta Dušan Antoš.

28. mája 2018|

Aprílové rokovanie

Dňa 5. 4. viedol rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta Dušan Antoš, pričom ospravedlnení boli – p. Jenčík, p. Karácsony, p. Kalmár. V úvode zasadania chvíľu meškal p. Lošonský.

27. apríla 2018|