Miestny úrad

/Miestny úrad

Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2019

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad od piatka 1. 3. 2019. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2019.

26. februára 2019|

Pozvánka na rokovanie MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019, od 17,00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

31. januára 2019|

Rusovčania, pomôžte pri hľadaní!

Nadežda O. je nezvestná od 14.1.2019. Bytom v Rusovciach.

15. januára 2019|

Majte krásne sviatky

Redakcia Rusovských novín praje všetkým Rusovčanom sviatky plné pohody a šťastia.

24. decembra 2018|

Ustanovujúce zasadanie MZ

Pozývame na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, od 14:00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

3. decembra 2018|

Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách

Stop násiliu na ženách.

14. novembra 2018|

Výsledky komunálnych volieb

Prinášame zhrnutie komunálnych volieb 2018.

13. novembra 2018|

Rekonštrukcia chodníka na Balkánskej ulici

Oznamujeme vám, že Magistrát hl. mesta BA s Generálnym investorom Bratislavy začína od 8.11.2018 rekonštruovať chodník od Krátkej Keltskej až po Gaštanovú alej na Balkánskej ulici.

9. novembra 2018|

Septembrové rokovanie MZ

Posledné rokovanie súčasného poslaneckého zboru, pred koncom volebného mandátu, po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Konalo sa 25. 9., [...]

1. októbra 2018|

Mimoriadne rokovanie o UPZ

Poslanci sa 18.9., v plnom počte, pod vedením starostu Dušana Antoša, stretli na mimoriadnom rokovaní, aby sa opätovne venovali téme – Zóna sever. Tentokrát už iba formálne. 

20. septembra 2018|