Oznamujeme vám, že Magistrát hl. mesta BA s Generálnym investorom Bratislavy začína od 8.11.2018 rekonštruovať chodník od Krátkej Keltskej až po Gaštanovú alej na Balkánskej ulici. Termín ukončenia prác je do 7.2.2019 (v závislosti od počasia). Ďakujeme všetkým chodcom a vodičom za trpezlivosť a taktiež zhovievavosť obyvateľov dotknutých domácností počas realizácie stavebných prác.