Zastupiteľstvo

//Zastupiteľstvo

Pozvánka na rokovanie MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019, od 17,00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

31. januára 2019|

Ustanovujúce zasadanie MZ

Pozývame na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, od 14:00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

3. decembra 2018|

Septembrové rokovanie MZ

Posledné rokovanie súčasného poslaneckého zboru, pred koncom volebného mandátu, po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Konalo sa 25. 9., [...]

1. októbra 2018|

Mimoriadne rokovanie o UPZ

Poslanci sa 18.9., v plnom počte, pod vedením starostu Dušana Antoša, stretli na mimoriadnom rokovaní, aby sa opätovne venovali téme – Zóna sever. Tentokrát už iba formálne. 

20. septembra 2018|

Mimoriadne rokovanie v lete

Poslanci sa stretli na mimoriadnom rokovaní v posledný júlový deň, pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnený bol [...]

1. augusta 2018|

Júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva

Tentokrát viedol zasadanie vicestarosta Radovan Jenčík, pretože starosta Dušan Antoš bol vopred ospravedlnený pre neprítomnosť. Rovnako tak poslanec Karácsony.

30. júna 2018|

Mimoriadne rokovanie v máji

Poslanci MZ Ba – Rusovce sa zišli počas mimoriadneho rokovania vo štvrtok 26.5. 2018. Zasadanie viedol starosta Dušan Antoš.

28. mája 2018|

Aprílové rokovanie

Dňa 5. 4. viedol rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta Dušan Antoš, pričom ospravedlnení boli – p. Jenčík, p. Karácsony, p. Kalmár. V úvode zasadania chvíľu meškal p. Lošonský.

27. apríla 2018|

Mimoriadne rokovanie o Zóne sever

Dňa 14. marca sa miestni poslanci zišli na mimoriadnom rokovaní, ktoré po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Prítomní boli všetci deviati členovia zastupiteľstva.

23. marca 2018|

Rokovanie zastupiteľstva vo februári

Poslanci miestneho zastupiteľstva sa zišli dňa 15. 2., pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnení boli p. Jenčík, p. Lošonský, p. Kalmár a taktiež miestny kontrolór, p. Mráz.

20. februára 2018|