Najbližšie udalosti

Všetky udalosti

Najnovšie články

 • Júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva

  Tentokrát viedol zasadanie vicestarosta Radovan Jenčík, pretože starosta Dušan Antoš bol vopred ospravedlnený pre neprítomnosť. Rovnako tak poslanec Karácsony.
  Pozri viac »
 • Mimoriadne rokovanie v máji

  Mimoriadne rokovanie v máji

  Poslanci MZ Ba – Rusovce sa zišli počas mimoriadneho rokovania vo štvrtok 26.5. 2018. Zasadanie viedol starosta Dušan Antoš.
  Pozri viac »
 • Aprílové rokovanie

  Dňa 5. 4. viedol rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta Dušan Antoš, pričom ospravedlnení boli – p. Jenčík, p. Karácsony, p. Kalmár. V úvode zasadania chvíľu meškal p. Lošonský.
  Pozri viac »
 • Prajeme krásne sviatky

  Prajeme krásne sviatky

  Milí Rusovčania, prajeme vám pohodové prežitie veľkonočných sviatkov v oddychovom režime, v kruhu najbližších a s plným stolom tradičných dobrôt. […]
  Pozri viac »
 • Mimoriadne rokovanie o Zóne sever

  Mimoriadne rokovanie o Zóne sever

  Dňa 14. marca sa miestni poslanci zišli na mimoriadnom rokovaní, ktoré po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Prítomní boli všetci deviati členovia zastupiteľstva.
  Pozri viac »
 • Rokovanie zastupiteľstva vo februári

  Poslanci miestneho zastupiteľstva sa zišli dňa 15. 2., pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnení boli p. Jenčík, p. Lošonský, p. Kalmár a taktiež miestny kontrolór, p. Mráz.
  Pozri viac »
 • K fašiangu patrí aj zabíjačka

  K fašiangu patrí aj zabíjačka

  Dedinská zabíjačka, šišky a folklór dotvárali tradíciu ukončenia obdobia veselíc v Rusovciach, ktorú sme si užili spoločne, počas druhej februárovej soboty.
  Pozri viac »
 • Poslanci opäť rokovali

  Poslanci opäť rokovali

  V utorok 26. januára sa poslanci stretli na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré pre neprítomnosť starostu viedol jeho zástupca Radovan […]
 • Prsteň so vzácnym očkom

  Prsteň so vzácnym očkom

  Koncom leta v roku 1998 do múzea Gerulata zavítala milá návšteva. Bol to starý otec s vnukom, ktorí nám priniesli nádobu s prehýbanými […]
Všetky články novín