Redakcia Rusovských novín vám praje, aby ste mali sviatky plné pohody. 

Vinš