Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, ktorým je 25. november, sú realizované preventívne aktivity k danej problematike, s cieľom zvyšovať informovanosť a právne povedomie. Preventívne aktivity k danej problematike sú realizované na základných a stredných školách v územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V.

 

plk. Mgr. Juraj Dubay
riaditeľ

Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave V