Všetky články

/Všetky články

Mestská spoločnosť OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2019

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad od piatka 1. 3. 2019. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2019.

Pozvánka na rokovanie MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019, od 17,00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

Rusovčania, pomôžte pri hľadaní!

Nadežda O. je nezvestná od 14.1.2019. Bytom v Rusovciach.

Majte krásne sviatky

Redakcia Rusovských novín praje všetkým Rusovčanom sviatky plné pohody a šťastia.

Ustanovujúce zasadanie MZ

Pozývame na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, od 14:00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách

Stop násiliu na ženách.

Výsledky komunálnych volieb

Prinášame zhrnutie komunálnych volieb 2018.

Rekonštrukcia chodníka na Balkánskej ulici

Oznamujeme vám, že Magistrát hl. mesta BA s Generálnym investorom Bratislavy začína od 8.11.2018 rekonštruovať chodník od Krátkej Keltskej až po Gaštanovú alej na Balkánskej ulici.

Septembrové rokovanie MZ

Posledné rokovanie súčasného poslaneckého zboru, pred koncom volebného mandátu, po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Konalo sa 25. 9., v priestoroch Kresťanskej ligy. Vopred ospravedlnený bol poslanec Opitz a p. Jenčík, [...]

Rimania na školskom dvore

Aj tento rok zavŕšili letnú sezónu kultúrnych podujatí v našej mestskej časti Rímske hry. Projekt realizovaný v spolupráci s Múzeom mesta Bratislava, vedením mestskej časti Bratislava – Rusovce a výnimočne aj ZŠ s MŠ Rusovce.