Miestny futbalový klub robí opäť nábor detí, ktoré sa zaujímajú o futbal. Ak máte doma malého športového nadšenca, využite aktuálnu príležitosť spraviť z neho budúcu futbalovú hviezdu! MFK Rusovce prijíma do družstiev tieto ročníky chlapcov s ročníkom narodenia 2005 až 2010. Bližšie informácie získajú rodičia na tel čísle 0948 536 367 alebo na e-mailovej adrese golej.peter@gmail.com

Veríme, že „nové mladé posily“ prídu do dobrého tímu a dobrého prostredia. V roku 2015 sme si stanovili v MFK viaceré priority. Z bezpečnostných dôvodov sme museli orezať topole, ktoré na hracej ploche ohrozovali našich športovcov. Plánujeme výmenu striedačiek pre hráčov na hlavnej ploche, pretože staré už dosluhujú a vybudovanie verejných toaliet. V areáli sa organizuje dosť veľa kultúrnych podujatí, s vysokou návštevnosťou pri ktorých vnútorné sociálne zariadenie už nestačia. Naším zámerom je kúpiť novú kosačku a dokončiť oplotenie okolo ihriska. Na tieto priority chceme využiť finančné prostriedky z 2% daní, od sponzorov a z rôznych grantových systémov.

Peter Golej, prezident MFK