Aj tento rok sme dodržali tradíciu stavania a zdobenia vianočného stromu na námestí, ktorá vnikla vďaka iniciatíve OZ Rusovčan, v spolupráci s MČ Bratislava – Rusovce. 

Symbol Vianoc v podobe nadrozmerného stromu nám venovala rodina Kirschnerová z Kovácsovej ulice, ktorej patrí vďaka. Samotné odstraňovanie takmer štyridsaťročného ihličnanu, ktorý svojou výškou ohrozoval rodinný dom, zabezpečil m. p. Ruseko a Marcel Mittendorfer. „Len pre zaujímavosť, ihneď po odpílení mal strom váhu 2,6 tony. Keďže mal ale veľmi dlhý peň, čas musela byť pred jeho umiestnením na námestí odstránená, vďaka čomu stratil z váhy šesťsto kilogramov,“ prezradil zástupca starostu.

Následného zdobenia dve tony vážiacej dominanty námestia sa ujal aj samotný starosta, členovia poslaneckého zboru z OZ Rusovčan a tiež pracovníci m. p., pričom sa ani v tento deň nezabudlo na obyvateľov. Počas ozdobovania sa mohli okoloidúci ponúknuť horúcim čajom, alebo domácou kapustnicou, ktorú venoval Radovan Jenčík.