V septembri sa na tradičných Rímskych hrách v Gerulate aj tancovalo. Tanec patrí k najstarším druhom umenia a najstaršími dôkazmi o jeho existencii sú jaskynné nástenné maľby. 

Umenie ako jeden z emočných prejavov sa objavuje v závere mladšej doby kamennej, približne 50 000 rokov pred n. l.  Jeho najstaršími druhmi sú spev, hudba, tanec a výtvarné prejavy. Najstaršie dôkazy o existencii tanca nachádzame na jaskynných nástenných maľbách, kde medzi kresbami a rytinami zvierat sú aj postavy najmä lovcov, ale aj iných tancujúcich postáv.

Veľký tanec stvorenia sveta

V starovekom Grécku vládol Chaos, ktorý bol začiatkom a prameňom celého sveta. Podľa starších mýtov sa z prvopočiatočného chaosu zrodilo zosobnenie všetko oživujúcej sily, samotná láska a boh lásky Eros. Vraj práve on spojil rozptýlené počiatky vecí, z ktorých potom vznikli všetky živé bytosti; Eros vytvoril „veľký tanec stvorenia sveta“, ktorý na nebi symbolizuje pohyb hviezd a na Zemi radostný kruhový tanec ľudí (choros).

Kto je seriózny, netancuje

Aj z obdobia pred Rímskou ríšou história zachovala rôzne tance: napr. veselý kruhový tanec, zbrojný tanec, ktorý tancovali muži v plnej zbroji, posvätný býčí tanec či slávnostný bojový tanec. Zaujímavé je, že v samotnom Ríme mal tanec oproti gréckej dobe oveľa nižšiu úroveň. Prevládali tance obradné a prosebné, spojené s náboženským životom alebo vojnami, neskôr pantomimické. O odmietavom postoji vznešených Rimanov k tancu svedčí výrok filozofa Cicera: „Nikto, kto je seriózny, netancuje“ či „V stave triezvosti nikto nebude tancovať, iba ak by prišiel o rozum.“

Obľúbené „pantomimi“

Počas vlády cisára Augusta boli obľúbené predstavenia tzv. pantomimi. Herci v nich vyjadrovali dej gestami, zároveň sa však v týchto predstaveniach začal väčšmi uplatňovať tanec. Obľúbené boli tzv. pohrebné tance, kde na pohrebe tanečník, oblečený ako zosnulý, tancoval scény z jeho života. Znázorňoval aj charakterové vlastnosti zosnulého vrátane tých nie veľmi vydarených. Tanečníci museli byť fyzicky veľmi dobre disponovaní, lebo neoddeliteľnou súčasťou ich vystúpení bola akrobacia.

Rím opäť u nás

Na tohtoročných Rímskych hrách preto diváci videli opäť aj ukážky tanečného umenia – na znak toho, že Rimania neboli len bojovníci… Nechýbalo však ani príťažlivé predstavenie legionárov a ich bojovej taktiky,  ako ani zápasy gladiátorov. Interaktívne hry sú atraktívne hlavne pre našu mladú generáciu, ktorá s radosťou odkrývala na obrazovke hrob s nálezmi z Gerulaty. Návštevníci sa mohli zapojiť do súťaže a rôznych disciplín a vyhrať pekné ceny.

Limes Day obohatil program o športové aktivity, akrobatické vystúpenie rope skippingu a mnoho návštevníkov využilo aj návštevu susedného Carnunta Archeobusom.

Jaroslava Schmidtová, MMB