Pri príležitosti tohto pekného jubilea sme sa pozhovárali s MUDr. Michaelou Fajtovou, MPH. Poznáme ju ako  lekárku s profesionálnym a zároveň ľudským prístupom k pacientom, trpezlivú a komunikatívnu s úprimnou snahou pomôcť v našich zdravotných problémoch.

Pôsobíte v Rusovciach ako všeobecná lekárka pre dospelých. Ako vnímate tých 15 rokov práce s našimi občanmi – vašimi pacientmi?

Áno, je to už takmer 16 rokov, čo som z III. internej kliniky LF UK, kde som predtým pracovala, prišla do Rusoviec. V tom čase som bola dokonca najmladšia súkromná všeobecná lekárka v Bratislave. I keď začiatky neboli ľahké, dovoľujem si povedať, že  dominuje vzájomná dôvera, spokojnosť a rešpekt medzi mnou a mojimi pacientmi.

 

Máte atestácia I. a II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, no zároveň ste absolvovali aj štúdium na  Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde ste získali titul master of public health (MPH). Laicky to možno preložiť ako odborník na verejné zdravie. V čom je uvedené vzdelanie pre vašu prax prínosom?

Každý lekár má povinnosť celoživotného vzdelávania, preto sa zúčastňujeme na seminároch, školeniach, kurzoch a kongresoch, mnohí aktívne prednášame.  Ukončenie vysokoškolského štúdia na SZU v odbore odborník na riadenie verejného zdravotníctva bolo akýmsi prirodzeným krokom v mojom ďalšom vzdelávaní. Štúdium mi pomohlo zorientovať sa  najmä v oblasti legislatívy a manažmentu, čo mi veľmi pomáha v mojej práci, keďže lekár v súčasnosti okrem toho, že vykonáva liečebno-preventívnu starostlivosť, musí poznať aj legislatívu týkajúcu sa zdravotníctva. Dôležité sú tiež zručnosti, ktoré prispejú k zlepšeniu manažmentu zdravia, manažmentu ambulancie a tiež ekonomického zabezpečenia ambulancie.

 

Každý deň ste v rámci ordinačných hodín vyčlenili čas aj na tzv. telefonické konzultácie. Znie to sympaticky a ústretovo voči pacientom. Ako sa tento spôsob komunikácie osvedčuje?

Náš pracovný čas je rozdelený na ordinačné hodiny a čas po nich, keď sa venujeme predovšetkým administratívnej činnosti. Počas ordinačných hodín vykonávane  napríklad odber biologického materiálu, diagnostiku a liečbu ochorení, preventívne prehliadky, očkujeme a podobne. Kompetencie všeobecných lekárov pre dospelých sa neustále rozširujú – pribudla napr. možnosť vykonávať predoperačné vyšetrenie, ďalej nielen diagnostikovať a liečiť, ale aj sledovať a pravidelne kontrolovať (dispenzarizovať) pacientov  napr. s vysokým tlakom krvi,  s poruchami metabolizmu tukov atď. Preto nie je možné vybavovať telefonáty s pacientmi počas ordinačných hodín (okrem objednávania na vyšetrenie),  a tak bolo potrebné presne vymedziť čas  na telefonické konzultácie. Vyhradili sme na ne poslednú hodinu ordinačných hodín:  počas nej môžu s nami pacienti konzultovať akékoľvek náležitosti ich zdravotného stavu.

 

Zaviedli ste objednávanie pacientov na konkrétny čas. Ako sa už vyjadrili viacerí spoluobčania, je to praktické a pozitívne riešenie, bez dlhých čakaní pred ordináciou. No  vyskytujú sa aj negatívne reakcie: čo s neobjednaným pacientom v akútnom ohrození? V médiách často počujeme, ako musia  pacienti niekoľko hodín čakať v čakárňach, ako spolu čakajú pacienti infekčne chorí aj tí, čo prišli napríklad na preventívnu prehliadku… Jednoducho – chorí aj ,,zdraví“.

Objednávanie na presný čas a termín nie je nič nové, výborne sa to osvedčilo aj v zahraničí. U nás ho ako prví zaviedli vo veľkých súkromných medicínskych centrách a postupne  na tento systém prechádzajú aj ostatní všeobecní lekári. Samozrejme záleží od každého lekára, ako si manažuje chod ambulancie, ako dlho budú jeho pacienti čakať v čakárni a či bude mať na každého  pacienta toľko času, koľko potrebuje. V našej ambulancii sa na vyšetrenie  objednáva na presný čas a termín bez poplatku už  takmer rok. Pacient zatelefonuje alebo pošle sms správu počas ordinačných hodín a zdravotná sestra, ktorá je na to kompetentná a školená, mu poskytne termín na vyšetrenie alebo konzultáciu.

 

Pacienti sa často pýtajú, ako je to s akútnymi stavmi? Čo ak ochoriem z večera do rána? Treba si  povedať, čo sú urgentné stavy. Sú to tie, keď je bezprostredne ohrozený pacientov život a zlyhávajú základné životné (vitálne) funkcie, čo si vyžaduje neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Vtedy treba volať rýchlu záchrannú službu. Ak hovoríme o akútnych stavoch, ktoré sa riešia v ambulanciách všeobecných lekárov, ide predovšetkým akútne infekcie dýchacích ciest, močových ciest, hnačky, bolesti krížov a pod. Keď má pacient napríklad  zvýšenú teplotu, nádchu, pokašliava, má  bolesti hrdla, svalov, kĺbov, čo sú typické príznaky chrípky a liečba je symptomatická  vrátane pokoja na lôžku, dostatočného príjmu tekutín a vitamínov, a ak aj  napriek  tomu cíti potrebu  byť vyšetrený lekárom, aj v takomto prípade zavolá sestričke alebo pošle sms správu a dostane termín na vyšetrenie ešte v ten deň. Vyhne sa tak zbytočnému čakaniu v čakárni. Lekár mu bude môcť venovať dostatok času. Kompetentným zdravotníckym pracovníkom, ktorý určí, či je pacienta potrebné vyšetriť neodkladne,  je lekár, prípadne lekárom poverená a vyškolená zdravotná sestra. Objednávanie  na vyšetrenie na presný termín a čas má pre pacienta jednoznačne len benefity. Potvrdilo sa to aj nám, pretože dostávame  pozitívnu spätnú väzbu aj od našich pacientov.

 

Aký postup odporúčate pacientom v  život ohrozujúcich situáciách? Ako majú postupovať, ak sa im vyskytne takýto urgentný prípad v čase, keď máte ordinačné hodiny?

Ako som už hovorila, ak zlyhávajú základné životne dôležité funkcie, treba zatelefonovať na tiesňovú linku č. 112 alebo volať priamo rýchlu záchrannú pomoc na č. 158.

 

Vráťme sa opäť k Rusovciam a vášmu spádovému územiu. Čo by ste zaželali svojim pacientom? 

Práca s ľuďmi je veľmi náročná, to všetci vieme, a  s chorými obzvlášť. Nedá sa vždy každému ani pri najlepšej vôli vyhovieť podľa jeho predstáv a požiadaviek. Myslím si však, že vždy som sa snažila a snažím sa ku každému pristupovať ústretovo, férovo a ľudsky. V Rusovciach som strávila  najdlhšie obdobie z mojej 23-ročnej praxe a  za tých 15 rokov sme sa s pacientmi vzájomne spoznali, zvykli sme si na seba a myslím, že sa vytvorila  medzi nami dôvera a akési puto. Mojimi pacientmi sú viaceré generácie  rodín, starí rodičia, rodičia a ich deti. Vážim si dôveru mojich pacientov a je  to zadosťučinením  mojej práce.

 

Naše zdravotné stredisko dosluhuje…

Áno, z tohto pohľadu držím palce samospráve, aby sa podarilo vybudovať nové, moderné zdravotné stredisko, ktoré si naši pacienti určite zaslúžia. Iste to popri iných splnených plánoch prispeje k zveľadeniu a skvalitneniu života v takej príjemnej mestskej časti, akou sú Rusovce.

 

Budete nám verná aj napríklad ďalších 15 rokov?

Do mojej ambulancie som investovala veľa času, energie, vzdelávania  a tiež nemálo financií a za tých 15 rokov som tu nechala kus svojho života. Ak budem zdravá, vládať pracovať a liečiť, tak  predpokladám, že zostanem aj naďalej Rusovciam a Čunovu verná.

 

Rozhovor pripravil Alexander Berkovič