hasiciclanok1V nedeľu 4.mája si dobrovoľní hasiči pripomenuli účasťou na bohoslužbe sviatok svojho patróna sv. Floriána. To je to tradičné.

Účasť vo vychádzkových uniformách, s historickou zástavou. Zároveň si pripomíname 140 výročie založenia zboru a počin vtedajšieho zemepána grófa Elemíra Lónyaia, ktorý v roku 1905 zakúpil hasičom ručnú striekačku. Z viacerých ponúknutých strojov vybral výrobok firmy Szeltenhofer a synovia, dvorný c. a k. dodávateľ, Šopron. Podmienkou výberu vtedy bolo, že musí dostriekať na strechu kostola. Keď sa tak stalo, po zakúpení bola na majálese vysvätená a pokrstená menom Franz Jozef.

No a tak na dôkaz toho, že verní tradíciám a histórii sa staráme o tento technický klenot, sme po bohoslužbe predviedli verejnosti, že aj po 109 rokoch je táto striekačka schopná plniť úlohu na ktorú bola zakúpená. Ale už len symbolicky. No a to bolo to netradičné.

Viktor Chalás, DHZ Rusovce