Dodržiavanie tradícií je pre nás jedným zo základov života na vidieku. A tak sme sa rokmi dávno minulými riadili aj v posledný aprílový piatok, kedy sme na námestí pri fontáne ozdobili a umiestnili symbolický májový strom.

A veru, toľko pomocných rúk pri zdobení májky sme za uplynulé roky ešte nemali. Dorazili veľkí i malí a spoločným úsilím na korunu stromu, ktorým kedysi mládenci dievčatám vyznávali lásku, priviazali metre farebných stúh. Organizátori, ktorými boli naša mestská časť spolu s OZ Rusovčan, mali preto veľkú radosť. Zabudnúť nemožno ani na pekné vystúpenie členov DFS Gerulata na čele s Betkou Uhrákovou, ktorí upútali pozornosť ihneď po tom, ako silní chlapi z radov našich poslancov, hasičov, dobrovoľníkov i „rusekáčov“, osadili vysokánsky ihličnan na jeho miesto pri vstupe do Rusoviec, odkiaľ sa bude majestátne vynímať nadchádzajúce týždne. Touto cestou chceme poďakovať všetkým návštevníkom i pomocníkom a rovnako tak aj našim milým dôchodkyniam, ktoré zastrešovali drobné pohostenie v podobe mastných chlebov s cibuľou a nápojov.