V priebehu apríla sme sa už tradične stretli na milom podujatí, ktoré bolo určené mladým rodinám a ich najnovším prírastkom.

Aj keď išlo o bežný pracovný deň, kultúrna sála bola plná do prasknutia. Dorazili totiž takmer všetky pozvané mamičky i oteckovia, ktorí v uplynulom roku 2015 priviedli na svet potomka. „Síce je pre nás pomerne náročné takúto akciu každoročne zorganizovať, no enormný záujem nás utvrdzuje v tom, že snaha sa vyplatí,“ skonštatoval prítomný pán starosta, ktorý rodičov najskôr privítal a následne im odovzdal aj symbolický darček. Mimo oficialít si ale hostia mohli užiť aj pestrý program, o ktorý sa postarali naši šikovní škôlkari, členovia DSF Gerulata a v neposlednom rade i hudobné talenty z umeleckej školy pod vedením pani Gajdošekovej. „Teším sa, že rodičia aj s detičkami chodia a vlastne, že nám malí Rusovčania pribúdajú. Dokonca by sa dalo povedať, že za posledné roky tendencia prírastkov do rodín v Rusovciach stúpa,“ prezradila miestna matrikárka, pani Komorowská.