Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP vyučenú kuchárku a pomocnú silu do kuchyne. Nástup je možný ihneď. Plat je určený podľa tabuliek. Viac info. získate v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel. čísle: 02/62859107.