Dňa 27.8. sa uskutočnil XXIX. ročnik medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou. Pozvanie na súťaž od rusovských hasičov prijalo 12 družstiev. Uz tradične silné zastúpenie mali družstvá zo susedného Maďarska a spriatelené zbory z Čiech. Na naše prekvapenie sa do súťaže zapojilo i družstvo z východoslovenského kraja konkrétne Matejovce, ktorí si so sebou priniesli aj svoju vlastnú historickú striekačku. Ich striekačka bola stredobodom záujmu ostatných účastníkov, ako i ostatných návštevníkov súťaže, ktorí tento skvost obdivovali.

Po sprievode všetkých zúčastnených družstiev zo stredu obce do areálu parku, kde sa súťaž konala,  došlo k otvoreniu a požehnaniu súťaže. Starosta Rusoviec p. žušan Antoš všetkých súťažiacich privital a poprial všetkým veľa zdaru a dosiahnutie čo najlepšieho času. Horúce počasie, počas ktorého súťaz prebiehala, neprialo domácim, ktorí sa tentokrat umiestnili na predposledom mieste. Pohár pre víťaza si tento rok odnieslo družstvo z Dunasziget /MR/. Druhé miesto obsadila susedná obec Čunovo a tretiu priečku obsadili hasiči z Dunakiliti /MR/.

Perličkou súťaže bolo vystúpenie súťažného družstva miestnych žien z Jednoty dôchodcov Slovenska, ktoré viedla p.Šišková. Dosiahli výborný  čas a zožali potlesk a uznanie všetkých zúčastnených.

Domáci všetkých súťažiacich pohostili výborným gulášom z diviny. Mäso darovalo miestne PD RUSOVCE, a poľovnícke združenie, za čo im patri vďaka. Poďakovanie patri i ďalšim sponzorom, ktorí prispeli k dobre zvládnutému podujatiu a to: TAMEX s.r.o., DOBALEX s.r.o., p. Starsich, PULIMEDICAL spol s.r.o., Cafe Bar, p. Šiškova, p. Blahovcová, p. Antošova,TUKY-autoumyvaren,TOSCANA, p.Miskovich, p.Klein, p. Csaplar, p. Lang

Fotky z akcie nájdete tu.

Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný ročník!

Mgr. Peter Filaga, veliteľ hasičov