„Učiteľom, deťom i rodičom to dáva väčší pocit spolupatričnosti, deťom navyše aj pocit väčšej vážnosti v škole“, povedal dnes pre TASR riaditeľ Rastislav Kunst. Školské aktivity, vrátane imatrikulácie, oceňuje a podporuje aj miestny úrad, ktorý im poskytuje na podujatia svoje priestory.

„Deti majú dobrý pocit, že vstúpili na školskú pôdu, taký vážnejší pocit, že sa stali študentami základného vzdelania, ich to poctí, že budú pasovaní za prvákov“, ocenil myšlienku imatrikulácie starosta Dušan Antoš. Imatrikuláciu prvákov sledovali ich rodinní príslušníci. „My rodičia sa tomu veľmi tešíme a oceňujeme najmä prácu učiteľov, pre ktorých musí byť namáhavé niečo takéto urobiť pre deti a nie je to ich povinnosť“, povedala Alena Kissová. Najbližšie verejné školské podujatie bude maž ZŠ s MŠ v Rusovciach 9. decembra, keď počas „Cukrárne“, budú žiaci predávať svoje výtvarné diela či doma napečené zákusky. Výťažok z predaja bude slúžiť pre potreby školského klubu.

Zdroj: TASR