dochodci1Pred koncom roka patrí deťom Mikuláš a našim seniorom zase posedenie pri vianočnom stromčeku. A presne také sme usporiadali aj tento rok, kedy kultúrna sála doslova praskala vo švíkoch.

Mestská časť v spolupráci s OZ Rusovčan už tradične usporadúva predvianočné posedenie so seniormi, kde nechýba chutné občerstvenie, milý program a príjemná atmosféra. Inak tomu nebolo ani v decembri 2016, kedy sa v kultúrnej sále zišli stovky Rusovčanov, ktorých možno zaradiť medzi vekovo najskúsenejších obyvateľov. Súčasťou posedenia bolo aj vystúpenie nadaných detí z umeleckej školy vedenej p. Gajdošekochovou, tance detí z DFS Gerulata pod vedením Betky Uhrákovej a záverečná zábava vo forme živej hudby. Navyše, všetci sedemdesiat a viac roční si prevzali drobný finančný príspevok, ktorý im odsúhlasili miestni poslanci.

Vďaka patrí všetkým zúčastneným, sponzorom a najmä našim aktívnym seniorkám, bez ktorých by sme takúto akciu zorganizovali len ťažko.