Takmer počas každého mesiaca v roku sa snažíme v Rusovciach organizovať či spoluorganizovať minimálne jedno kultúrne podujatie venované všetkým obyvateľom. No mesiac december je už tradične tým „najkultúrnejším“, kedy jednu akciu strieda ďalšia. A nás teší, že medzi tie najvyhľadávanejšie možno zaradiť už aj zahájenie vianočných trhov na námestí.

nagy1Veľkolepé podujatie je výsledkom úspešnej spolupráce medzi mestskou časťou a OZ Rusovčan. Samozrejme, hlavným bodom program bolo aj tento raz vysvätenie vianočného stromu pánom farárom a zahájenie trhov pánom starostom. Nasledovali detské spevy i tance, a to v podaní DFS Gerulata, umeleckej školy p. Gajdošechovej a Beniklubu. Čerešničkou na torte bolo spevácke vystúpenie legendárneho hudobníka Petra Negyho, ktorý má k Rusovciam blízko. V minulosti totiž pri našom jazere nakrúcal videoklip. Okrem kultúry si ale prítomní návštevníci trhov mohli aj pomaškrtiť, a to v stánkoch u Pupákovcov či u p. Berrettiniho. Zakúpiť sa dali i sviatočné, ručne vyrábané doplnky, alebo ste mohli prispieť na dobrú vec. V stánku Občianskeho združenia Rusovčan sa nápoje nepredávali, ale nalievali za symbolický príspevok. Výťažok z tejto zbierky putoval Betke Uhrákovej na rozvoj DFS Gerulata.

Touto cestou patrí vďaka všetkým zúčastneným, sponzorom a najmä firme Q-99, ktorá celé námestie ozvučila na profesionálnej úrovni.