Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP pomocnú silu do kuchyne na polovičný úväzok. Nástup možný ihneď. Plat určený podľa tabuliek. Viac info. v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel čísle: 02/62859107.