OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tentokrát sa fašiangy presunuli pred budovu požiarnej zbrojnice, kde sme spoločne po prvý raz namiesto pochovávania basy usporiadali tradičnú zabíjačku spolu so zábavou. Hlavnými organizátormi boli, ako inak, Mestská časť Bratislava Rusovce v spolupráci s OZ Rusovčan, DFS Gerulata a DHZ Rusovce.

Vôbec po prvý raz sa organizátori rozhodli usporiadať zabíjačku spolu s fašiangovú zábavu, a to nie počas pracovného dňa, ale cez víkend, aby si ju mohlo užiť čo najviac Rusovčanov. Ďalšou zmenou bol presun akcie pred požiarnu zbrojnicu.
Samotná príprava zabíjačkových špecialít sa začala už skoro ráno a prvá ochutnávka bola možná poobede. Všade navôkol tak počas celej soboty rozvoniavali hurky, klobásky, tlačenka, oškvarky či kapustnica. Samozrejme, nechýbali ani šišky. V poobedňajších hodinách sa konalo aj úvodné vystúpenie, ktoré patrilo DFS Gerulata a Betke Uhrákovej. Po tom, ako deti zatancovali a zaspievali, vystúpili pred návštevníkov hudobníci zo zoskupenia Urpín, a neskôr tiež skupina Ozvena. Pre detičky boli po celý čas pripravené tvorivé dielne, počas ktorých si mohli vyrábať originálne masky na pamiatku. No a tí najvytrvalejší sa podvečer presunuli dovnútra, do spoločenskej sály zbrojnice, kde zábava pokračovala v teple a spolu so živou hudbou.
Pevne veríme, že sa tento nový model fašiangov osvedčil a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom.

Galéria.