OLO, a.s. žiada všetkých občanov, ktorí požiadali o hnedý kontajner  na biologický odpad alebo kompostér o trpezlivosť pri jeho dodaní, z dôvodu veľkého počtu podaných žiadostí z celej Bratislavy.  Pred jeho dodaním budú každého žiadateľa kontaktovať telefonicky s oznámením termínu dodávky.