Na základe oznamu ZD, a.s. informujeme, že na nižšie uvedených uliciach bude prerušená distribúcia elektriny, a to v následujúcich termínoch:
ul. Vývojová
26.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod

a

ul. Ľudmily Kraskovskej
26.4.2017 v čase od  11:30 do 16:00 hod.

a

ul. Fláviovska, Balkánska a Tibériova
27.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod. 

a

ul. Trajánova, Hadriánova, Fláviovska, Antická a Starorímska
27.4.2017 v čase od 11:30 – 16:00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie.