Na základe oznamu ZD, a.s. informujeme, že na nižšie uvedených uliciach bude prerušená distribúcia elektriny, a to v následujúcich termínoch: ul. Vývojová 26.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod a ul. Ľudmily Kraskovskej 26.4.2017 v čase od  11:30 do 16:00 hod. a ul. Fláviovska, Balkánska a Tibériova 27.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod.  a ul. Trajánova, Hadriánova, Fláviovska, Antická a Starorímska 27.4.2017 v čase od 11:30 - 16:00 hod.  Ďakujeme za pochopenie.