Aj tak by sme mohli osloviť našich najmenších spoluobčanov, ktorých starosta Dušan Antoš symbolicky uviedol do života počas májovej akcie s názvom Vítanie detí.

Nie všade je samozrejmosťou, že si mestská časť uctí svojich novo narodených spoluobyvateľov, no v Rusovciach ide o jednu z mnohých a veľmi milých tradícií. Inak tomu preto nemohlo byť ani tento rok, kedy starosta spolu s matrikárkou privítali čerstvých rodičov a ich ratolesti v kultúrnej sále miestneho úradu. Pripravený bol program, o ktorý sa postarali talenty z Benitimu a ZUŠky, pod vedením p. Gajdošechovej a v neposlednom rade aj z DFS Gerulata, pod vedením p. Uhrákovej. Všetci prítomní sa na záver podujatia zapísali do miestnej kroniky, prevzali si pamätnú listinu a drobný dar na pamiatku.

Fotogaléria.