Vyzývame občanov MČ Bratislava - Rusovce, na predkladanie projektov do Participatívneho rozpočtu na rok 2017, v zmysle podmienok odsúhlasených na mimoriadnom MZ MČ Bratislava - Rusovce, dňa 27.7.2017. Občania, skupiny občanov Rusoviec alebo občianske združenia so sídlom na území Rusoviec, sa môžu zapojiť svojimi návrhmi, ktoré budú riadne doručené do podateľne MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce, a to do 8.9.2017.