MČ Bratislava - Rusovce oznamuje obyvateľom Kovácsovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom Rusoviec, že sa začala realizovať zmena dopravného značenia v úseku od križovatky Vývojová a Kovácsova ulica, smerom k ŽST Rusovce, po koniec Kovácsovej ulice, ktorá rieši otočenie jestvujúcich jednosmeriek v danom úseku a umožňuje vjazd cyklistov v protismere. Dňom 27.7.2017 začína platiť dopravné značenie na Kovácsovej ulici v úseku od križovatky Vývojová a Kovácsova ulica, po cintorín. O zmene dopravného značenia sú vodiči informovaní aj prostredníctvom dočasného dopravného značenia, ktoré upozorňuje o zmene. Prosíme obyvateľov Kovácsovej ulice, ktorých sa uvedená zmena dotýka, aby upozornili svojich príbuzných, priateľov a známych na zmenu dopravného značenia, aby sme sa vyhli nedorozumeniam a komplikáciám, ktoré by zo zmeny dopravného značenia mohli vyplynúť.