MČ Bratislava - Rusovce oznamuje obyvateľom Kovácsovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom Rusoviec, že dňom 31.7.2017 začala platiť zmena dopravného značenia v úseku od križovatky Vývojová a Kovácsova ulica smerom k ŽST Rusovce po koniec Kovácsovej ulice, ktorá rieši otočenie jestvujúcich jednosmeriek v danom úseku a umožňuje vjazd cyklistov v protismere. Prosíme obyvateľov Kovácsovej ulice, ktorých sa uvedená zmena dotýka, aby upozornili svojich príbuzných, priateľov a známych na zmenu dopravného značenia, aby sme sa vyhli nedorozumeniam a komplikáciám, ktoré by zo zmeny dopravného značenia mohli vyplynúť.