Aj tak možno zaspomínať na tohtoročný Deň Rusoviec, ktorého hlavnou hviezdou sa stal spevák Peter Nagy so skupinou Indigo a tiež kapela Lojzo.

„Tento ročník hodnotím pozitívne, keďže nám vyšlo počasie a celý deň sa na lúke pod kaštieľom niesol vo výlučne pozitívnej atmosfére,“ skonštatoval spätne starosta Dušan Antoš, ktorý asistoval svojmu predchodcovi, p. Veselovskému pri symbolickom zapaľovaní vatry. Tomu ale, samozrejme, predchádzal celodenný bohatý kultúrny program. Tvorili ho ľudové tance, napríklad v podaní Detského folklórneho súboru Gerulata či legendárnemu zoskupeniu Rozsutec, tanečné i spevácke vystúpenia predviedli deti z miestnej ZUŠky, Mažoretky Tina, skupiny Atmosferik a Jozefovekone. „Ako moderátor sa nám už druhý rok osvedčil zabávač Ján Gordulič, no a po zotmení nám do tanca zahrali najskôr členovia skupiny Lojzo a po nich Indigo a Peter Nagy,“ doplnil starosta, ktorý nezabudol vyzdvihnúť aj ostatné atrakcie na lúke, medzi ktoré patrili stánky, detské nafukovačky a šmykľavky a najmä jedna netradičná možnosť prehliadky Rusoviec: „Zrejme najväčšou atrakciou Dňa Rusoviec, bola možnosť preletieť sa ponad obcou v malom lietadle a vidieť tak náš domov aj z inej perspektívy, čo zabezpečilo OZ Rusovčan,“ uzavrel starosta Dušan Antoš.

Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom: VUC Bratislava, BKIS, Auto Lamač spol. s.r.o., Q-99, PD Dunaj, Finportal, s.r.o., p. Roman Polakovič, ROT, s.r.o.

Vďaka patrí aj členom Kultúrnej komisie, ktorí každý rok nezištne od rána do noci pomáhajú pri príprave občerstvenia pre účinkujúcich, a to zväčša pri príprave guláša a obsluhy účinkujúcich. Sú to: Gertrúda Ledinczká, Katarína a Jozef Tomasoví a taktiež p. Aležbeta Ruzsaová.

Foto z akcie.