Prvá septembrová sobota v Rusovciach patrila hasičom. V parku pod kaštieľom sa uskutočnila tradičná súťaž hasičských družstiev v zápolení s historickou technikou.

Tohtoročná súťaž bola o to výnimočnejšia, že sa usporiadala už tridsiaty krát po sebe. Zúčastnilo sa jej celkovo 14 družstiev, z toho štyri z Maďarska, z Čiech dve družstvá, jedno z Rakúska a ostatné z blízkeho okolia. Zraz družstiev bol pred miestnou hasičskou zbrojnicou, odkiaľ sa súťažiaci vydali za sprievodu dychovej hudby ministerstva vnútra na miesto zápolenia, teda do parku. Po nástupe družstiev a po uvítacom príhovore starostu Dušana Antoša bolo vylosované poradie, v akom družstvá súťažili. Výnimku mali domáci hasiči, ktorí vždy štartujú prví. Svojím perfektným výkonom a dosiahnutým časom nasadili latku veľmi vysoko, dokonca až tak, že ani jedno zo súťažiach družstiev ich nedokázalo predbehnúť. Na druhom mieste skončili hasiči z Rajky, tretí boli ich kolegovia z Jaroviec. Spestrením programu bolo súťažné vystúpenie miestnych žien z Jednoty dôchodcov. Za svoj výkon zožali od obecenstva búrlivý potlesk. Súťaž prebehla v dobrej atmosfére, za pekného priaznivého počasia. Pre účastníkov súťaže, ako aj návštevníkov, bolo pripravené bohaté občerstvenie.

Za materiálno-technické zabezpečenie a inú potrebnú pomoc sa týmto chceme poďakovať všetkým sponzorom, a to najmä: Firme Tamex, Dobalex, Rast, p. Várošovi, p. Blahovcovi ml., miestnemu poľovníckemu združeniu.

Fotky si pozrite tu.

Peter Filaga