Vzhľadom na to, že sa niektorí členovia komisie odhlásili, je potrebné doplniť počet členov. Hľadáme záujemcov – členov do komisie k voľbám do VÚC, ktoré sa budú konať dňa 4. 11. 2017. Z dôvodu I. zasadnutia okrskovej volebnej komisie /9. 10. 2017/, je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 9. 10. 2017,  do 12:00 hod.

Prihlásiť sa môžete na tel. č. 02/ 68 20 70 27, e-mail: komorowska@bratislava-rusovce.sk