TANEC Požiarna zbrojnica (3 - 6  rokov) / Utorok a Štvrtok 17:30 - 18:15 / 1. tréning 3.10. TANEC Požiarna zbrojnica (6 - 15 rokov) / Utorok a Štvrtok 16:30- 17:30/ 1. tréning 3.10. KARATE (7 - 15 rokov), Požiarna zbrojnica / Utorok  18 hod. / 1. tréning 3.10. ŠPORTmaniak ZŠ Vývojová (3 - 6 rokov) / Pondelok a Streda 17 - 18 hod. 1. tréning 28.9. ŠPORTmaniak ZŠ Vývojová (6 - 12 rokov) / Pondelok a Streda 15 - 16 hod./ 1. tréning 28.9. FLORBAL  ZŠ Vývojová 9 - 15 rokov / Pondelok 15 - 16 a Piatok 14 - 15 hod./1. tréning 28.9. PARKOR  ZŠ Vývojová 9 - 15 rokov / tréningy Piatok 16 - 17 hod. / 1. tréning 2.9. Konkrétne info: www.benitim.sk