Dedinská zabíjačka, šišky a folklór dotvárali tradíciu ukončenia obdobia veselíc v Rusovciach, ktorú sme si užili spoločne, počas druhej februárovej soboty.

Už od desiatej rána sa začala zapĺňať ulica pred požiarnou zbrojnicou, kde dobro

pochod

voľníci, na čele so starostom, porcovali čerstvo zabité prasa. Rodičia tak mali možnosť vysvetliť deťom, odkiaľ pochádza mäsko a ako vznikajú chutné výrobky z neho. Pre tých malých návštevníkov, ktorým bola vonku zima, boli v tanečnej sále zbrojnice pripravené animátorky s tvorivými dielničkami.
No a kým sa piekli chutné jedlá a vyrábali čerstvé dobroty, odštartoval hlavný program dňa. Ním bol fašiangový sprievod, po ktorom návštevníkom zatancovali členovia DFS Gerulata a následne zaspievala cimbalová kapela ĽUDOVKA. Rusovčanom sa tiež prihovoril pán Juraj Kubánka starší, spoluzakladateľ Lúčnice a dlhoročný umelecký vedúci SĽUK-u. Po skončení kultúrneho programu nasledovala dlho očakávaná ochutnávka zabíjačkových špecialít i domácich šišiek a voľná zábava, ktorá sa skončila v neskorých večerných hodinách.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akciu sponzorsky a dobrovoľnícky podporili: OZ Rusovčan, Q-99, PD Dunaj, Kresťanská liga, Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce, Rusovský penzión, JUDr. Ing. Juraj Plechlo, starosta Dušan Antoš, Mirko Floriš, Jozef Tomas, Marcel Mittendorfer, Miroslav Pupák, Jozef Lászlo, Peter Blahovec, Štefan Vandrášek, Marta Kovačiková, Alžbeta Ruzsaová, Ľudmila Puhovichová, Ľudmila Bellusová, Svetlana Matúšová.

Galéria.