Aj tento rok sme popriali všetko dobré do života naším najmenším spoluobyvateľom, ktorí sa narodili v roku 2017.

Tentokrát až päť desiatok detí pribudlo medzi Rusovčanov v priebehu minulého roka. A tak sme ich všetkých symbolicky privítali medzi nami, ako tomu v našej mestskej časti býva zvykom. Milé kultúrne podujatie príhovorom otvoril starosta spolu s p. Jenčíkovou. Nasledovali vystúpenia talentovaných detí z DFS Gerulata, zo ZŠ Rusovce a ZUŠ Rusovce. Pyšní rodičia sa po krátkom programe zapísali do kroniky, prevzali si pamätné listiny a drobný darček.

Galéria.