Miestny úrad

/Miestny úrad

Krásne sviatky

24. decembra 2017|

Mikuláš odmeňoval poslušných

Aj tento rok zavítal v stredu 6.12. do Rusoviec bradatý pán v červenom oblečení, ktorý priniesol sladkosti všetkým dobrým deťom.

18. decembra 2017|

Pomoc pre rodinu Dominika

Kto môže, nech pomôže...

29. novembra 2017|

Vianočný strom už stojí

Tesne pred koncom novembra sa nám podarilo postaviť Vianočný strom na námestí...

28. novembra 2017|

Novembrové rokovanie

Zasadanie MZ dňa 9.11. po celý čas viedol starosta Dušan Antoš, ktorý na úvod poprehadzoval poradie viacerých rokovacích bodov. Bod číslo 16 z rokovania vypustil úplne. Ospravedlnený bol p. Jozef Karácsony.

14. novembra 2017|

Mimoriadne rokovanie

Poslanci sa stretli aj 30. 10. 2017, a to kvôli prerokovaniu dvoch aktuálnych tém. Ospravedlnený bol p. Kalmár a zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš.

9. novembra 2017|

Spoločnosť OLO ukončí zber biologického odpadu

Spoločnosť OLO, a.s. ukončí zber biologického odpadu z hnedých zberných nádob dňa 30.11.2017.

6. novembra 2017|

Výsledky volieb

Pozrite sa, ako sa vo voľbách rozhodli Rusovčania.

6. novembra 2017|

Hľadáme členov do komisií

Vzhľadom na to, že sa niektorí členovia komisie odhlásili, je potrebné doplniť počet členov.

5. októbra 2017|

Septembrové rokovanie MZ

Septembrové rokovanie z dňa 21.9., po celý čas viedol zástupca starostu Radovan Jenčík, keďže starosta Dušan Antoš bol ospravedlnený. Z poslancov bol ospravedlnený p. Peter Horváth. 

5. októbra 2017|