Miestny úrad

/Miestny úrad

Krásne sviatky všetkým Rusovčanom

13. apríla 2017|

Predaj stavebného pozemku

MČ Bratislava - Rusovce vyhlasuje dňom 10. 4. 2017 verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku registra C KN par. č. 628/3 vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce.

12. apríla 2017|

Kontajner na biologický odpad

OLO, a.s. žiada všetkých občanov, ktorí požiadali o hnedý kontajner na biologický odpad alebo kompostér o trpezlivosť pri jeho dodaní, z dôvodu veľkého počtu podaných žiadostí z celej Bratislavy.

29. marca 2017|

Pozvánka na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Pozývame na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6. 4. 2017, od 16: 00 hod., [...]

29. marca 2017|

Hlavné mesto vyzýva na trpezlivosť pri dodávaní zberných nádob a kompostérov na bioodpad.

Hlavné mesto na základe doručených žiadostí o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad spracúva a postupne vyhodnocuje všetky podané žiadosti.

10. marca 2017|

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 1. 4. 2017, v čase od 10:30 do 12:30 hod., sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

10. marca 2017|

Pošta hľadá zamestnancov

Pošta Rusovce prijme na TPP priehradkového pracovníka a aj brigádnika na doručovanie od 1.4.2017.

6. marca 2017|

Februárové rokovanie

Rokovanie viedol po celý čas Radovan Jenčík, keďže starosta bol vopred ospravedlnený. Rovnako tak bol ospravedlnený aj p. Opitz a sprvu meškali p. Kalmár a p. Horváth.

14. februára 2017|

Nový „kruháč“ v Petržalke ja prakticky hotový. Vodičov naň pustia možno až v apríli

Nekonečný príbeh pokračuje. Nová okružná križovatka na konci Petržalky smerom na Jarovce, v blízkosti výstavby obytných zón Slnečnice a Južné [...]

31. januára 2017|

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym [...]

12. januára 2017|