Všetky články

/Všetky články

Krásne sviatky

Mikuláš odmeňoval poslušných

Aj tento rok zavítal v stredu 6.12. do Rusoviec bradatý pán v červenom oblečení, ktorý priniesol sladkosti všetkým dobrým deťom.

Pomoc pre rodinu Dominika

Kto môže, nech pomôže...

Vianočný strom už stojí

Tesne pred koncom novembra sa nám podarilo postaviť Vianočný strom na námestí...

Novembrové rokovanie

Zasadanie MZ dňa 9.11. po celý čas viedol starosta Dušan Antoš, ktorý na úvod poprehadzoval poradie viacerých rokovacích bodov. Bod číslo 16 z rokovania vypustil úplne. Ospravedlnený bol p. Jozef Karácsony.

Mimoriadne rokovanie

Poslanci sa stretli aj 30. 10. 2017, a to kvôli prerokovaniu dvoch aktuálnych tém. Ospravedlnený bol p. Kalmár a zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš.

Spoločnosť OLO ukončí zber biologického odpadu

Spoločnosť OLO, a.s. ukončí zber biologického odpadu z hnedých zberných nádob dňa 30.11.2017.

Výsledky volieb

Pozrite sa, ako sa vo voľbách rozhodli Rusovčania.

BENITIM otvára kurzy pre školákov a škôlkárov

Vyberte pre vášho drobca krúžok, ktorý si zamiluje.

Hľadáme členov do komisií

Vzhľadom na to, že sa niektorí členovia komisie odhlásili, je potrebné doplniť počet členov.