Všetky články

/Všetky články

Septembrové rokovanie MZ

Septembrové rokovanie z dňa 21.9., po celý čas viedol zástupca starostu Radovan Jenčík, keďže starosta Dušan Antoš bol ospravedlnený. Z poslancov bol ospravedlnený p. Peter Horváth. 

Jubilejný ročník súťaže hasičov

Prvá septembrová sobota v Rusovciach patrila hasičom. V parku pod kaštieľom sa uskutočnila tradičná súťaž hasičských družstiev v zápolení s historickou technikou. 

Veľkolepá rozlúčka s letom

Aj tak možno zaspomínať na tohtoročný Deň Rusoviec, ktorého hlavnou hviezdou sa stal spevák Peter Nagy so skupinou Indigo a tiež kapela Lojzo. 

XX. ročník Rímskych hier

Antická Gerulata v Rusovciach je unikátne miesto s pamäťou siahajúcou do staroveku a je významným tematickým múzeom Múzea mesta Bratislavy (MMB,1868). Odborným, ale aj populárno-vedným či zábavným spôsobom verejnosti približuje významnú archeologickú lokalitu a múzeum zároveň, a to aj počas Rímskych hier.

Hlasovanie za projekty financované z participatívneho rozpočtu

Vážení obyvatelia, po prvýkrát sa môžete zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení finančných prostriedkov MČ Bratislava-Rusovce, vo výške 2.700 €, ktoré miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo využiť na projekty z participatívneho rozpočtu.

ZŠ s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu

Základná škola s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu "Vychovávateľ", na polovičný pracovný úväzok.  Viac info na 02/62859124. 

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty 1/2 triedy Balkánska

Oznamujeme, že správca komunikácie, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, bude v dňoch od 18.8.2017 , do 23.8.2017...

Výzva na predkladanie projektov do Participatívneho rozpočtu

Vyzývame občanov MČ Bratislava-Rusovce na predkladanie projektov do Participatívneho rozpočtu na rok 2017.

Zmena dopravného značenia na Kovácsovej

MČ Bratislava - Rusovce oznamuje obyvateľom Kovácsovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom Rusoviec, že...

Mimoriadne rokovanie – Participatívny rozpočet

Participatívneho rozpočtu, ktorými sa bude obec riadiť. Rokovanie po celý čas viedol starosta a prítomní boli všetci poslanci.