Miestny úrad

/Miestny úrad

Hlasovanie za projekty financované z participatívneho rozpočtu

Vážení obyvatelia, po prvýkrát sa môžete zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení finančných prostriedkov MČ Bratislava-Rusovce, vo výške 2.700 €, ktoré miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo využiť na projekty z participatívneho rozpočtu.

11. septembra 2017|

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty 1/2 triedy Balkánska

Oznamujeme, že správca komunikácie, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, bude v dňoch od 18.8.2017 , do 23.8.2017...

17. augusta 2017|

Výzva na predkladanie projektov do Participatívneho rozpočtu

Vyzývame občanov MČ Bratislava-Rusovce na predkladanie projektov do Participatívneho rozpočtu na rok 2017.

17. augusta 2017|

Zmena dopravného značenia na Kovácsovej

MČ Bratislava - Rusovce oznamuje obyvateľom Kovácsovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom Rusoviec, že...

1. augusta 2017|

Mimoriadne rokovanie – Participatívny rozpočet

Participatívneho rozpočtu, ktorými sa bude obec riadiť. Rokovanie po celý čas viedol starosta a prítomní boli všetci poslanci.

1. augusta 2017|

Oznam o zmene dopravy

MČ Bratislava - Rusovce oznamuje obyvateľom Kovácsovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom Rusoviec, že sa začala realizovať zmena dopravného značenia v úseku od križovatky Vývojová a Kovácsova ulica, smerom k ŽST Rusovce, po koniec Kovácsovej ulice, ktorá rieši otočenie jestvujúcich jednosmeriek v danom úseku a umožňuje vjazd cyklistov v protismere.

31. júla 2017|

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV DO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Vyzývame občanov MČ Bratislava - Rusovce, na predkladanie projektov do Participatívneho rozpočtu na rok 2017.

31. júla 2017|

Posledné rokovanie pred letom

Miestni poslanci sa stretli na zasadaní zastupiteľstva aj v mesiaci jún, kedy stretnutie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Neskôr sa dostavili p. Jenčík a p. Kalmár. Vopred ospravedlnený boli p. Opitz a p. Karácsony.

30. júna 2017|

Poslanci sa stretli aj v apríli

Rokovanie miestneho zastupiteľstva viedol v apríli starosta Dušan Antoš. Neprítomný bol p. Kalmár a zasadanie opustil predčasne p. Filaga.

24. apríla 2017|

Oznam o plánovanom prerušení distribúcie elektriny

Na základe oznamu ZD, a.s. informujeme, že na nižšie uvedených uliciach bude prerušená distribúcia elektriny, a to v následujúcich termínoch:

24. apríla 2017|