Miestny úrad

/Miestny úrad

Mimoriadne rokovanie v lete

Poslanci sa stretli na mimoriadnom rokovaní v posledný júlový deň, pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnený bol [...]

1. augusta 2018|

Júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva

Tentokrát viedol zasadanie vicestarosta Radovan Jenčík, pretože starosta Dušan Antoš bol vopred ospravedlnený pre neprítomnosť. Rovnako tak poslanec Karácsony.

30. júna 2018|

Mimoriadne rokovanie v máji

Poslanci MZ Ba – Rusovce sa zišli počas mimoriadneho rokovania vo štvrtok 26.5. 2018. Zasadanie viedol starosta Dušan Antoš.

28. mája 2018|

Aprílové rokovanie

Dňa 5. 4. viedol rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta Dušan Antoš, pričom ospravedlnení boli – p. Jenčík, p. Karácsony, p. Kalmár. V úvode zasadania chvíľu meškal p. Lošonský.

27. apríla 2018|

Prajeme krásne sviatky

Milí Rusovčania, prajeme vám pohodové prežitie veľkonočných sviatkov v oddychovom režime, v kruhu najbližších a s plným stolom tradičných dobrôt. [...]

30. marca 2018|

Mimoriadne rokovanie o Zóne sever

Dňa 14. marca sa miestni poslanci zišli na mimoriadnom rokovaní, ktoré po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Prítomní boli všetci deviati členovia zastupiteľstva.

23. marca 2018|

Rokovanie zastupiteľstva vo februári

Poslanci miestneho zastupiteľstva sa zišli dňa 15. 2., pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnení boli p. Jenčík, p. Lošonský, p. Kalmár a taktiež miestny kontrolór, p. Mráz.

20. februára 2018|

Rusovce chcú napojiť cyklotrasu na Eurovelo 6

V bratislavskej mestskej časti chcú v tomto roku pripojiť miestnu cyklotrasu na medzinárodnú cyklisticku cestu.

7. februára 2018|

Upozornenie

V nasledujúcich dňoch vás môžu vo vašich domácnostiach navštíviť zamestnanci Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti s.r.o.

24. januára 2018|

Decembrové rokovanie

Posledné zasadanie MZ v roku 2018 viedol starosta Dušan Antoš. Neskôr dorazili p. Horváth a Opitz.

8. januára 2018|