Zastupiteľstvo

//Zastupiteľstvo

Decembrové rokovanie

Posledné zasadanie MZ v roku 2018 viedol starosta Dušan Antoš. Neskôr dorazili p. Horváth a Opitz.

8. januára 2018|

Novembrové rokovanie

Zasadanie MZ dňa 9.11. po celý čas viedol starosta Dušan Antoš, ktorý na úvod poprehadzoval poradie viacerých rokovacích bodov. Bod číslo 16 z rokovania vypustil úplne. Ospravedlnený bol p. Jozef Karácsony.

14. novembra 2017|

Mimoriadne rokovanie

Poslanci sa stretli aj 30. 10. 2017, a to kvôli prerokovaniu dvoch aktuálnych tém. Ospravedlnený bol p. Kalmár a zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš.

9. novembra 2017|

Septembrové rokovanie MZ

Septembrové rokovanie z dňa 21.9., po celý čas viedol zástupca starostu Radovan Jenčík, keďže starosta Dušan Antoš bol ospravedlnený. Z poslancov bol ospravedlnený p. Peter Horváth. 

5. októbra 2017|

Mimoriadne rokovanie – Participatívny rozpočet

Participatívneho rozpočtu, ktorými sa bude obec riadiť. Rokovanie po celý čas viedol starosta a prítomní boli všetci poslanci.

1. augusta 2017|

Posledné rokovanie pred letom

Miestni poslanci sa stretli na zasadaní zastupiteľstva aj v mesiaci jún, kedy stretnutie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Neskôr sa dostavili p. Jenčík a p. Kalmár. Vopred ospravedlnený boli p. Opitz a p. Karácsony.

30. júna 2017|

Poslanci sa stretli aj v apríli

Rokovanie miestneho zastupiteľstva viedol v apríli starosta Dušan Antoš. Neprítomný bol p. Kalmár a zasadanie opustil predčasne p. Filaga.

24. apríla 2017|

Pozvánka na rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Pozývame na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6. 4. 2017, od 16: 00 hod., [...]

29. marca 2017|

Februárové rokovanie

Rokovanie viedol po celý čas Radovan Jenčík, keďže starosta bol vopred ospravedlnený. Rovnako tak bol ospravedlnený aj p. Opitz a sprvu meškali p. Kalmár a p. Horváth.

14. februára 2017|

Decembrové zastupiteľstvo

Rokovanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš, pričom bolo prítomných všetkých deväť poslancov. Jediný p. Jenčík bol vopred ospravedlnený [...]

20. decembra 2016|