Zastupiteľstvo

//Zastupiteľstvo

Rokovalo sa aj v novembri

Na uplynulom zasadaní miestneho zastupiteľstva boli prítomní všetci deviati poslanci, no p. Horváth sprvu meškal. Zasadanie po celý čas viedol [...]

8. decembra 2016|

Prvé jesenné rokovanie

Dňa 22. 9. sa konalo prvé oficiálne rokovanie miestneho zastupiteľstva po prázdninách. Tém bolo na preberanie dosť. Rokovanie viedol starosta [...]

29. septembra 2016|

Mimoriadne rokovanie v auguste

Ospravedlnený bol starosta, ktorého po celý čas rokovania zastupoval Radovan Jenčík. Neprítomní boli aj poslanci Horváth, Glazer – Opitz. Poslaneckého [...]

29. septembra 2016|

Posledné rokovanie pred prázdninami

Dňa 28.6. sa konalo rokovanie Miestneho zastupiteľstva, ktoré po celý čas viedol p. starosta. Ospravedlnený bol p. Horváth, ktorý dorazil [...]

19. augusta 2016|

ZŠ a MŠ majú konečne schválený rozpočet

Mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva zvolal starosta Dušan Antoš najmä kvôli úprave rozpočtu ZŠ a MŠ, ktoré boli uplynulé mesiace v [...]

21. júna 2016|

Poslanci prerokovali dvadsať bodov

Dňa 18.2. 2016 sa konalo zasadanie miestneho zastupiteľstva, ktoré viedol starosta Dušan Antoš. Vopred ospravedlnený bol poslanec Jenčík, ktorý dorazil [...]

26. apríla 2016|

Novembrové rokovanie MZ

Vo štvrtok 12.11. 2015 sa konalo ďalšie tohtoročné rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ospravedlnená bola poslankyňa Tuleková – Henčelová a zasadanie po [...]

26. novembra 2015|

Poslanecké zasadanie v septembri

Vo štvrtok 17.9. 2015 sa miestni poslanci opätovne zišli, aby prerokovali osemnásť hlasovacích bodov. Rokovanie po celý čas viedol starosta [...]

21. septembra 2015|

Mimoriadne rokovanie a zamietnutý zámer

V posledný augustový týždeň sa stretli poslanci pri mimoriadnom rokovaní MZ. Ospravedlnení boli p. Kalmár a p. Lošonský. Zasadanie viedol [...]

2. septembra 2015|